՛՛ԲԱՐԻ՛՛ ԼՈՒՐԻ ԹԱԽԻԾԸ
 
 
Ականջիս ակամա դիպավ քաղցրահամ ձայնով աղջնակի՝ եթերից արտահայտած ՛՛բարի՛՛ լուրը՝ երկրիս մայրաքաղաքում նորածինների թվին վերաբերող,,, քաղցրահամ թվերի արտաբերումից երևաց, որ արական սեռի նորածինների թիվը մոտ մեկ երրորդով ավել է իգական սեռի նորածինների թվից,,,և ուրեմն նորից ու նորից փորձում ենք խաբել բնությանը՝ մոր արգանդում ոչնչացնելով աղջիկներին՝ ՛՛արու զավակ՛՛ ունենալը փայփայելով,,, շարունակում ենք հետևել և ղեկավարվել չգիտես որտեղից բերված այս մարդակործան պատկերացումներով, բարբարոսական մոտեցումներով, անմարդավայել դրսևորումներով,,, ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՄ ՍՐԱՆ ՀԱՎԱՏԱԼ: 
 
 
 
 
06.09.2014
Микрофон
Fish-ка
Knowledge & skills 09/09/2019